. .
zväčšiť mapu

Kontakt

Sídlo firmy:
Geoding spol. s r.o.
Dolná 37
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: +421 48/4153507

mobil: 0905/434470

e-mail:
geoding@mail.t-com.sk
geoding@stonline.sk
phutka@stonline.sk

IČO: 35912626
DIČ: 2021919031
IČ DPH: SK2021919031

Bankové spojenie
Tatra banka č.ú.: 2628098006/1100

Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro,
vložka číslo: 9921/S

tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@mail.t-com.sk design&code