. .

Referencie

Ďalší obchodní partneri pre ktorých sme robili geodetické práce:

  - PRQUERKUS, s.r.o. Banská Bystrica
  - Lesy mesta Banská Bystrica, s.r.o.
  - MAGMA s.r.o. Banská Bystrica
  - Regionálna správa ciest Banská Bystrica
  - I.P. s.r.o. Banská Bystrica
  - Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča
  - Mesto Prievidza
  - Lesostav, s.r.o. Banská Bystrica
  - Obecný úrad Slovenská Ľupča
  - Obecný úrad Priechod
  - Hypro, s.r.o. Banská Bystrica
  - ERMAKO, s.r.o. Selce
  - BAUMEX, s.r.o. Brezno
  - STAVTIP, s.r.o. Banská Bystrica
  - KOVOD-STROJ,s.r.o. Martin
  - ALFABIO, s.r.o. Banská Bystrica
  - INVESTMEEN, s.r.o. Banská Bystrica
  - PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ Donovaly
  - GLAMUR, s.r.o. Banská Bystrica
  - RS Staving, s.r.o. Banská Bystrica
  - ARS, spol. s r.o. Banská Bystrica
  - TREDON, s.r.o. Bratislava

tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code