. .

Referencie

GEO-KOD, s.r.o.

predprojektové zamerania uličných pásov pre kanalizáciu v Banskej Bystrici, Zvolen - B.Bystrica, Geometrické plány na určenie vlastníckych práv dialnic v k.ú. Radvaň, Banská Bystrica


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code