. .

Referencie

GEO-KOD, s.r.o.

predprojektové zamerania uličných pásov pre kanalizáciu v Banskej Bystrici, Zvolen - B.Bystrica, Geometrické plány na určenie vlastníckych práv dialnic v k.ú. Radvaň, Banská Bystrica


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code