. .

Referencie

Betamont, s.r.o.

merania pri elektrifikácii železnice Zvolen - B.Bystrica: predprojektové zamerania, a porealizačné zamerania telekomunikačných vedení.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code