. .

Referencie

Betamont, s.r.o.

merania pri elektrifikácii železnice Zvolen - B.Bystrica: predprojektové zamerania, a porealizačné zamerania telekomunikačných vedení.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code