. .

Referencie

Mesto Banská Bystrica

geodetické zameranie a vyhotovenie kompletnej dokumentácie kaštieľa v k.ú. Radvaň, pôdorysy, rezy, pohľady v digitálnej a papierovej forme. Použitá klasická polárna metóda merania kombinovaná s fotogrametriou.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code