. .

Referencie

Mesto Banská Bystrica

geodetické zameranie a vyhotovenie kompletnej dokumentácie kaštieľa v k.ú. Radvaň, pôdorysy, rezy, pohľady v digitálnej a papierovej forme. Použitá klasická polárna metóda merania kombinovaná s fotogrametriou.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code