. .

Referencie

Ministerstvo obrany SR

geometrický plán v katastrálnych úzamiach Rimavská Sobota, Turany, Sučany Vlkanová.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code