. .

Referencie

Ministerstvo obrany SR

geometrický plán v katastrálnych úzamiach Rimavská Sobota, Turany, Sučany Vlkanová.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code