. .

Referencie

ROTTEL, s.r.o., Prešov

13 meraní: polohopisné a výškopisné zameranie, GP na určenie vlastníckych práv, výkupový elaborát pre priemyselný park v katastrálnom území Prievidza; Bojnice, Rudno nad Hronom, Likavka, Ružomberok; MTS - Rimavská Sobota, Sásová


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code