. .

Referencie

ROTTEL, s.r.o., Prešov

13 meraní: polohopisné a výškopisné zameranie, GP na určenie vlastníckych práv, výkupový elaborát pre priemyselný park v katastrálnom území Prievidza; Bojnice, Rudno nad Hronom, Likavka, Ružomberok; MTS - Rimavská Sobota, Sásová


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code