. .

Referencie

Elektroenergetické montáže, a.s., Žilina

10 meraní nadzemných a podzemných vedení v katastrálnych úzamiach Zvolen, Kremnička, Horná Ves, Zolná, Hrochoť, Radvaň, Korytárky, Bystričany, Horné Hámre, Drieňovo, Horná Lehota


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code