. .

Referencie

Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

39 meraní nadzemných a podzemných vedení v katastrálnych úzamiach Donovaly, Tajov, Radvaň, Malachov, Banská Bystrica, Zvolen, Králiky, Dolná Lehota, Selce, Kremnička, Podlavice, Horná Mičiná, Medzibrod, Brusno, Látky, Braväcovo, Heľpa, Brezno, Valaská, Staré Hory.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code