. .

Referencie

Palas BB, s.r.o.

kompletné geodetické práce pre stavbu polyfunkčného domu na Huštáku v Banskej Bystrici (GP, vytýčenie priestorovej polohy, vytýčenie osi pilot, DSVS)


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code