. .

Referencie

HORNEX, a.s. Bratislava

zameranie inžinierských sietí - prípojky vody a kanalizácie pre stavbu Europa BC na Troskách v B.Bystrici.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code