. .

Referencie

HORNEX, a.s. Bratislava

zameranie inžinierských sietí - prípojky vody a kanalizácie pre stavbu Europa BC na Troskách v B.Bystrici.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code