. .

Referencie

TESSERA, s.r.o. Bratislava

kompletné geodetické práce pre dodavateľa stavby Europa BC - odliatie monolitu stavby (vytyčovanie osí pilot, kontrolné merania, porealizačné zamerania, DSVS vyhotovenia stavby Europa BC na Troskách v B.Bystrici.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code