. .

Referencie

TESSERA, s.r.o. Bratislava

kompletné geodetické práce pre dodavateľa stavby Europa BC - odliatie monolitu stavby (vytyčovanie osí pilot, kontrolné merania, porealizačné zamerania, DSVS vyhotovenia stavby Europa BC na Troskách v B.Bystrici.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code