. .

Referencie

Slovenská prenosová a elektrifikačná sústava

Geometrické plány na výkupy parciel a polohopisno-výškopisné zameranie pod príjazdovú cestu k rozvodni v Medzibrode.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code