. .

Referencie

Slovenská prenosová a elektrifikačná sústava

Geometrické plány na výkupy parciel a polohopisno-výškopisné zameranie pod príjazdovú cestu k rozvodni v Medzibrode.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code