. .

Referencie

Aupark Piešťany

Kontrolné zameranie budovy s dôrazom na zvislosť fasádnych stien. Kontrolné zameranie zvislosti 5 výťahových šácht. Kontrolné zameranie stropov vzhľadom na odchyľky od vodorovnej roviny. Veľmi presnou niveláciu zistenie sadania budovy v etapových meraniach.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code