. .

Referencie

VUJE, a.s.

Rozvodňa v Medzibrode TR 220/110kV rekonštrukcia R220kV na R400kV. Kompletné geodetické práce. Vytyčovanie priestorovej polohy a podrobné vytýčenie HOK , POK a TS. Výpočet kubatúr zemných prác. Po realizačné zameranie vybudovaných zariadení, kontrolné merania. Stavba od 2008 do 2012 za 1.5 miliardy Sk.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code