. .

Referencie

APS ALKON, a.s.

Geometrické plány na majetko-právne vysporiadanie. Polohopisno-výškopisné zameranie pozemkov budúceho Strediska zimnej údržby R1 v Banskej Bystrici v k.ú. Senica.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code