. .

Referencie

APS ALKON, a.s.

Geometrické plány na majetko-právne vysporiadanie. Polohopisno-výškopisné zameranie pozemkov budúceho Strediska zimnej údržby R1 v Banskej Bystrici v k.ú. Senica.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code