. .

Referencie

HANT BA a.s.

Kompletné geodetické práce pre stavbu REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ZÁKLADNEJ ŠKOLY JASEŇOVA 7, BANSKá BYSTRICA NA SPRACOVATEĽSKÉ CENTRUM NTS SR. Vytýčenie priestorovej polohy, podrobné vytýčenie stien na každom poschodí. Vytýčenie a po realizačné zameranie inžinierských sietí. Geometrický plán na zápis do katastra. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code