. .

Referencie

BK group, a.s.

Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby ku kolaudácii.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code