. .

Referencie

BK group, a.s.

Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby ku kolaudácii.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code