. .

Referencie

ROYAL INVEST, s.r.o.

polohopisné a výškopisné zameranie lokality Lozorno 33 ha pre budúcu výstavbu IBV.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code