. .

Referencie

ROYAL INVEST, s.r.o.

polohopisné a výškopisné zameranie lokality Lozorno 33 ha pre budúcu výstavbu IBV.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code