. .

Referencie

Europa SC, s.r.o.


Geometrické plány na určenie vlastníckych práv v k.ú. Banská Bystrica, Radvaň (malý kruhový objazd, požiarna nádrž, fontána). Polohopisné a výškopisné zameranie areálu za účelom budúcej výstavby. Zameranie a rozdelenie obchodných priestorov.   


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code