. .

Referencie

VAV Invest, s.r.o.

geometrické plány na určenie vlastníckych práv v k.ú. Banská Bystrica, Radvaň, polohopisné a výškopisné zameranie v Radvani


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code