. .

Referencie

VAV Invest, s.r.o.

geometrické plány na určenie vlastníckych práv v k.ú. Banská Bystrica, Radvaň, polohopisné a výškopisné zameranie v Radvani


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code